Extrudéry jsou stroje pro svařování plastů vyžadující vyšší pevnost svaru. Extrudéry značky Wegener jsou konstruovány s důrazem na jednoduchost, snadnou obsluhu a vysoký výkon. Všechny typy mají nezávisle nastavitelnou teplotu předehřevu i extrudátu, což umožňuje velmi přesné nastavení svařovacích parametrů pro účely každého svaru a každého typu plastu, a tím zajišťuje podmínky pro kvalitní provedení svaru.

Menu