Přístroje pro jiskrovou zkoušku se uplatňují především ve dvou oblastech: První je testování nepropustnosti svarů plastových nádrží nebo jiných nevodivých konstrukcí a druhou je kontrola těsnosti a celistvosti fólií a povrchů, tj. zejména stavebních izolačních fólií nebo ochranných povlaků průmyslových zařízení, potrubí nebo kabelů (pogumování, plastové povrchy atd.). Kontrola jiskrovou zkouškou je velmi snadná a rychlá a odhalí i neviditelné trhliny či netěsnosti.

Menu